Resim Bölümü Hakkında Merak Edilenler

Resim Anasanat Dalı
Resim Bölümü Amacı Ve Uyguladığı Ders Programları Nelerdir?
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü programı Yetenek Sınavıyla Kazanan Öğrencilerine dört yıllık bir eğitim sunar
Eğitimin ilk yılında Temel Sanat Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat programı ile öğrenci; dogayi, yasamı çevresini,
nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alır, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışır.
4 yıllık eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini,
yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı,
sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bölümde programın amaçlarına ulaşabilmesini
sağlayacak desen, resim, özgün baskı resim ve duvar resmi atölyeleri vardır. Resim programının ilk yıllarında sanatın temel bilgi ve becerileriyle
ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama ve sanat tarihi gibi derslerin yanı sıra, sosyoloji ve antropoloji gibi dersler
okutulur. Daha sonraki yıllarda Türk ve doğu sanatı, çağdaş Türk resim sanatı ve çağdaş sanatın yorumu gibi derslerin yanında sanat felsefesi ve gösterge
bilim dersleri okutulur. Öğretim süresince devam eden atölye derslerinde çeşitli teknikler öğretilirken öğrencinin sanat eseri yaratma ve çözümleme yetilerini
geliştirecek uygulamalar yapılır.

Resim Bölümü İş Alanları
Serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve
araştırma kurumlarında akademik ve öğretici eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler
sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.
Mevcut Bölümler: Resim
Resim programında öğrenim görenler “Ressam” unvanı ile çalışırlar. Ressam, boya, tuval vb. araç ve
gereçleri kullanarak ve boyama, çizgi, basma gibi tekniklerle doğayı (peyzaj), insanları (portre) veya
nesneleri (natürmort), kendi algıladığı sekli ile, soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtır. Gravür
ressamı orijinal çizimler yaratır onları, kabartma veya maden levha üzerine işler. Restorasyon ressamı
ise bozulmuş, yıpranmış tabloları eski haline getirmeye çalışır.
Resim dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Ülkemizde bugün geçmişe
oranla sanat pazarı-resim piyasası oluşmuştur. Ayrıca bu kişiler Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde
veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler. Öğretmenlik tezsiz
yüksek lisansı yapanlar ortaöğretim kurumlarında öğretmelik yapabilirler.
BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesixZonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi
Töker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Copyright 2017 Artım Sanat Resim Kursu İzmir © All Rights Reserved

Optimized with PageSpeed Ninja