MODA VE TEKSTİL TASARIMI
Moda ve Tekstil Tasarım Bölümüne Nasıl Girerim?
Artım Sanat Evinde, Moda Tasarım ve Tekstil Tasarım Bölümüne Girmek İçin Özel Olarak hazırlanmış
Programlar, Dersler Uygulanır. Özel okullarda Görsel İletişim Tasarım, Moda Tasarımı, Endüstri Ürünleri
Tasarımı gibi bölümlere girmek isteyen öğrencilerin Portfolyoları hazırlanır. Sizde Moda Tasarım veya tekstil tasarım
bölümlerine girmek istiyorsanız en kısa zaman da bize ulaşın.

Mevcut Bölümler : Moda ve Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil, Tekstil, Tekstil Tasarımı
Alacağı Unvan : Moda ve Tekstil Sanatçısı
ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek
Eğitim Süresi : 4 yıl
Bazı Özel Okullarda 2 yıl önlisans +1 yıl yurtdışı eğitim imkanı ve ayrıca üstlisans eğitimi verilmektedir.
Moda ve Tekstil Tasarımı programının amacı, ülkenin tekstil ve konfeksiyon endüstrisi için dokuma ve
baskı tasarımı yapacak sanatçıları yetiştirmek. Moda ve Tekstil Tasarımı programının ilk iki yılında
uygulama alanları ile ilgili teknolojik bilgiler ve malzeme bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak
verilmekte daha sonraki yıllarda uygulamaya dönük tasarım çalışmaları yaptırılmaktadır.
Moda ve Tekstil Tasarım Bölümünde Neler Öğreneceğim?
Eğitim süresince öğrencilerin genel kültür ve sanat bilgileri ile teknolojik bilgilerinin geliştirilmesine özen
gösterilmektedir.oda ve tekstil programda okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırt
edebilme, özgün şekiller tasarlayabilme ve bunları çizimle ifade edebilme yeteneklerine sahip olmaları
gerekir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.
Moda ve Tekstil Tasarımı programını başarı ile tamamlayanlar Moda ve Tekstil Sanatçısı unvanı ile
çalışırlar. Moda ve Tekstil Tasarımı sanatçıları tekstil fabrikasında üretilecek malların biçim ve
desenlerinin tasarımı yapar.
Moda ve Tekstil Tasarımdan Mezun Olduktan Sonra Nerelerde Çalışabilirim?
Moda ve Tekstil Tasarımı sanatçılarının tekstil teknikleri ve moda alanında genel bilgiye sahip
olmaları,gelişmeleri yakından izlemeleri ve yaratıcı olmaları ve başkaları ile iletişim kurabilmeleri
meslekte başarı olasılığını artırır. Moda ve Tekstil Tasarımı programında öğrenim giren kişiler kamu
ve özel sektördeki tüm tekstil fabrikalarında iplik-dokuma-baskı ünitelerinin kreasyon, negatif
renklendirme bölümlerinde çalışabilirler. Moda ve Tekstil Tasarımı ve konfeksiyon endüstrisi
ülkemizde gelişmekte olan önemli bir alan olduğundan, tekstil bölümünde öğrenim görmüş
elemanlara geniş iş olanakları bulunmaktadır. Bu elemanlar; tekstil, konfeksiyon ve modası ile ilgili
firmalarda danışman veya uzman olarak çalışabilirler.


BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

 • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Tasarım Fakültesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar , Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
 • Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Moda Akademisi