Grafik Tasarım Bölümü Hakkında Merak Edilenler

Grafik Tasarım Bölümü

Mevcut Bölümler : Grafik Tasarım bölümü, Grafik Sanatlar,
Grafik Alacağı Unvan : Grafik Tasarımcısı
ÖSS Puan Türü : Özel Yetenek
Eğitim Süresi : 4 yıl Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir. Grafik sanatlar programında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarım teori ve yöntemleri, Grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Grafik sanatlar alanında başarılı olmak için öğrencilerin duygu ve düşüncelerini çizgi ile ifade etme, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılama yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Dört yıllık eğitimi süresince sanatçı-tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularında araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğal ve yapay öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, yetenekli grafik sanatçısı-tasarımcısı olarak yetişmelerini sağlamak, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmektedir.

Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Grafik sanatlar programında başarı ile tamamlayan öğrencilere “Grafik Tasarımcısı” unvanı verilir. Grafik tasarımcısı, amblem, logotype, ambalaj tasarımı, afiş, pankart, broşür vb. duyuru ve tanıtım ilanlarının, somut verilerden yararlanarak, estetik niteliği olan görsel iletişim araçlarının yapımını planlar ve yürütür.

İş Olanakları: Grafik tasarımcıları, baskı resim sanatçısı, Tanıtım ajanslarında grafik tasarımcısı ve sanat yönetmenliği, matbaalarda, gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, tasarımcı ve yöneticilik, serbest sanatçı, TRT’ye bağlı birimlerde Film, Radyo ve Televizyon Eğitim merkezlerinde, bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, şirketlerin pazarlama bölümlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, PTT Genel Müdürlüğünde grafik tasarımcısı ve sanat danışmanı olarak çalışabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına orta öğretim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedir. Her türlü görsel bildirişim ve iletişim kurulmasında etkin bir rolü olan grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları vardır.

BÖLÜMÜN OLDUĞU FAKÜLTELER

 • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar , Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
 • Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
 • Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Grafik Tasarım ve İç Mimarlık)
 • Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yakındoğu Üniversitesi (Özel Yetenek Sınavlarıyla Öğrenci Alan Bölümler)

İletişim

+90 505 388 31 08
efecanserin@gmail.com

İzmir Buca

Copyright 2017 Artım Sanat Resim Kursu İzmir © All Rights Reserved

Optimized with PageSpeed Ninja